Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda.

.

. “Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi; bali mtu akiwa ni mcha Mungu, na kuyafanya mapenzi yake, humsikia huyo.

Dhambi*.

9:31.

. Kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho! Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi; bali mtu akiwa ni mcha Mungu, na kuyafanya mapenzi yake; humsikia huyo. Sikio la Bwana si zito kusikia wala mkono wake si mfupi kushindwa kututendea mambo tumwombayo, bali maovu yetu ndiyo yanatufarakanisha na Mungu wetu.

.

. Huwezi kuondoa kibanzi ndani ya jicho la mtu. *VIZUIZI VINAVYOWEZA KUPELEKEA MUNGU ASIKUJIBU MAOMBI YAKO* Mambo yafuatayo yanaweza kuwa chanzo cha Mungu kutokukujibu maombi yako.

Mungu hawasikii wenye dhambi. 49 likes, 0 comments - Nyota Shine Every Where (@nyota.

.

Hii inaonyesha kuwa si kwamba hawasikii kama kusikia kwa.

👉🏾Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi; bali mtu akiwa ni mcha Mungu, na kuyafanya mapenzi yake, humsikia huyo. .

. “ Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi; bali mtu akiwa ni mcha Mungu, na kuyafanya mapenzi yake, humsikia huyo.

tulipaswa kwanza kutubia makosa na dhambi zetu ndipo tumueleze Mungu matatizo yetu.
_ Chuki ni sehemu ya dhambi.
Sikio la Bwana si zito kusikia wala mkono wake si mfupi kushindwa kututendea mambo tumwombayo, bali maovu yetu ndiyo yanatufarakanisha na Mungu wetu.

24 May 2023 23:31:31.

Yohana 9:31 SRUV.

32 Tokea hapo. Matendo kabla ya kuokoka hayo kwa Mungu ni sufuri, maana huwa mtu huyo ni mwenye dhambi na Mungu hawasikii wenye dhambi. Huwezi kuondoa kibanzi ndani ya jicho la mtu.

Mungu ni. Yohana 9;31 Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi; bali mtu akiwa ni mcha Mungu, na kuyafanya mapenzi yake, humsikia huyo. Hivyo chukua muda wa kutafakari na kuungama dhambi zako mbele za Mungu na kuzitubu kwa kumaanisha kuziacha. . Yoh 9.

Mungu hawasikii wenye dhambi.

. MUNGU anastahili kusifiwa hata kama uanaona hajakusaidia kitu kwa kuwa yeye MUNGU hutuchagulia kilicho bora kuliko tufikiriavyo.

MUNGU anastahili kusifiwa na wenye dhambi na wasio na dhambi.

.

31 # Isa 1:15; Mit 15:29; Mdo 10:35 Tunajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi; bali mtu akiwa ni mcha Mungu, na kuyafanya mapenzi yake, humsikia huyo.

.

.